โครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

0
319

หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเกษตรฯได้กล่าวเปิดโครงการและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะฯเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

3528_567174696793941_3565219869382366053_n 12790914_567174333460644_3741135201497238715_n 12795333_567174636793947_4116520306369701227_n 12798966_567174570127287_6941240250997217481_n 10393814_567174540127290_7309008750799592606_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้