เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

0
222

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าชมนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558 และร่วมโหวตผลงานของแต่ละนิทรรศการของแต่ละสาขา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้