จดหมายเหตุรายเดือน กรกฎาคม 2016

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 3 ปี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2559 มีกิจกรรมซ้อมเชียร์รับน้องใหญ่และประเพณีชิงธง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2559 โดยประธานในพิธีเปิดท่าน ผศ.น.สพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก