23.3 C
Surin, TH
วันอังคาร, พฤศจิกายน 19, 2019

56453097_418030998761183_7966947743174230016_o

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบโควต้าพิเศษ)

วิธีการรับสมัคร(รอบโควต้าพิเศษ) ๑. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ๒. สมัครผ่านครูแนะแนว โดยยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งครูแนะแนวเพื่อนําส่งที่มหาวิทยาลัย...