22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0245

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0319