22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0222

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0319
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0206