22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0206

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0222
DSC_0921