22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0107

DSC_1223
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0120