22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0120

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0107
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0130