22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0130

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0120
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0148