22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0148

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0130
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0153