22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0153

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0148
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0160