22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0160

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0153
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0164