22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0164

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0160
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0172