22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0172

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0164
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0183