22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0183

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0172
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0190