22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0190

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0183
22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0197