22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0197

22อาสาบ้านตะเคียน01_๑๙๐๕๒๓_0190
DSC_0957