29.4 C
Surin, TH
วันอังคาร, มีนาคม 26, 2019

จดหมายเหตุประจำวัน กุมภาพันธ์ 13, 2019

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอล ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) จะดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอลครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 QR-Code รายละเอียด