27.6 C
Surin, TH
วันพฤหัส, ธันวาคม 12, 2019

จดหมายเหตุรายเดือน สิงหาคม 2019

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาถุง “โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านพลตรี เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์และบุคลากร ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย...