สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Post-ธest ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบวันเสาร์ ที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รายชื่อ