คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชา
1.วท.บ.เกษตรศาสตร์ (วท.บ.4 ปี)
2.วท.บ.สัตวศาสตร์ (วท.บ.4ปี)
3.ค.บ.เกษตรศาสตร์ (ค.บ.5ปี)
สนใจโทรสอบถามได้ที่ 044-041505 หรือ ดูรายละเอียด