คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตาฯ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

Exit mobile version