25 ก.ย. 2560 ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์