มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร.044-710047 หรือ โทร.044-041620 กศ.บป.60