มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิและศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดสว่างอรุณ หมู่ 5 บ้านน้ำอ้อม ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์