ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา มีการเช็คกิจกรรมผ่าน QR Code

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.044-520843