ขอเชิญ…รวมพลังพัฒนามหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน..”Big Cleaning Day ประจำปี 2560″

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และพันธมิตรร่วมใจ Big Cleaning Day ประจำปี 2560” เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป