นัดประชุม นศ. ภาคปกติชั้นปี 4 และ 5 ในวันพุธที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา ขอนัดประชุมนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 และ 5 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหากับอธิการบดี (ขอให้มาถึงก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 15 นาที)
มีการลงทะเบียนและแจกคูปองกิจกรรม 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 28 โทร.044-710047 กด 3, 044-520843