ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์”

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์