ขอเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รวงข้าวเกมส์ ครั้งที่ 4 กรุงเก่า” ประจำปี 2560