พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

3157