ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ปี2561

เชิญชวนพี่น้องทุกท่านเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561
ในวันพุธ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ณ ลานวัฒนธรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์