หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018

0
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-710047 กด 1 และ 044-041620 รายละเอียด