ขอเชินชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ”เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอเชินชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ”เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560″มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561