ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยใหม่”(ลูกไก่)

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2561