กำหนดการสอบสมรรถนะดิจิทัล (Exit Exam) ในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

811