กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่..”อินทนิลช่อที่ 45″ อัลบั้ม

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 “อินทนิลช่อที่ 45” เข้าสู่รั้วม่วง-เขียว

สำหรับกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ครั้งนี้ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมกันจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัย ระเบียบและกติกาต่าง ๆ การฝึกร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (23 มิ.ย.) คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใน จะมาพูดคุยพร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ด้วย