โครงการฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “อินทนิลช่อที่ 45” ปีการศึกษา 2561

cr. pr.srru ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดโครงการฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “อินทนิลช่อที่ 45″ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติตากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตนื ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้องรับนักศึกษาใหม่เข้าสู้รั้วม่วง-เขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใน ได้ขึ้นพูดคุย พร้อมให้โอวาท และแนะนำวิธีการใช้บริการระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย