ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม
๑) งานพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
๒) พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
๓) เสวนาศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”ทิศทางการเกษตรไทยสู่ ๔.๐
๔) คืนสู่เหย้าเราชาวเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑
๕) ชมนิทรรศการทางการเกษตร
ในวันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หมายเหตุ : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รุ่นไหน มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ท่านได้แจ้งจำนวนผู้มาร่วมงานกับฝ่ายจัดงานฯ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โทร.๐๔๔-๐๔๑๕๐๕ และ ๐๙๘-๕๗๔๙๖๒๒