หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ข่าวงานบริการการศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562