คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรมพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ

Exit mobile version