กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 อาจารย์นันทา
สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์