หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ข่าวงานบริการการศึกษา กำหนดการการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
กำหนดการการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (โควต้าพิเศษ) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041620 ต่อ 22,23 (งานรับสมัครนักศึกษา) หรือ 044-710047 (ระบบอัตโนมัติ) รายละเอียดเพิ่มเติม