มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2562 โดยผู้มีรายชื่อขอให้เตรียมหลักฐานการรายงานตัวตามประกาศที่แจ้งไว้และค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นนักศึกษา มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 31 (ตึกช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ส่วนผู้ที่มีรายชื่อเป็นตัวสำรอง ให้มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อรอเรียกตามลำดับ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/…/1GkFQoO7jTY3Ya6-MF0x028supgx1yoD…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-710047 (ระบบอัตโนมัติ), 044-041620