วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก เนื่องในงานวันดินโลก 5 ธันวาคม จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ อาจารย์ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์สังกัดคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่มาเป็นประธานเปิดงานและได้เดินเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ โครงการซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์