หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน ข่าวงานบริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

0
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง รายละเอียดดังนี้