ประกาศงานพัฒนานักศึกษา
แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2 ทุกหมู่เรียน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ หนองน้ำข้างวัดจุมพลสุทธาวาส
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
หมายเหตุ ๑. การแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อยืดสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา (สำหรับคนที่มี) สวมกางเกงวอร์มสีใดก็ได้ และสวมรองเท้าสวมสบายสำหรับใส่เดินออกกำลังกาย ขอบคุณคะ