หน้าแรก ภาพกิจกรรม กิจกรรม จัดสวนเตรียมพื้นที่รับเสด็จ

กิจกรรม จัดสวนเตรียมพื้นที่รับเสด็จ

0
กิจกรรม จัดสวนเตรียมพื้นที่รับเสด็จ

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ซแรย์ อทิตยา โครงการพิเศษ จังหวัดสุรินทร์