วันที่ 25 ธันวาคม 2561  เวลา 06.30 น.  นำโดยนายจักราวุฒิ สิทธิพรมมาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางนันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและนางณัฏฐวรรณ สมนึก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ไปร่วมงาน “สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์” ณ บริเวณ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์